زیبایی پوست،زیبایی صورت،زیبایی پوست،زیبایی صورت،زیبایی پوست،زیبایی صورت،زیبایی پوست،زیبایی صورت،زیبایی پوست،زیبایی صورت

دستورات زیر از جمله اعمال تجربه شده است كه خواص آن ها بارها به اثبات رسیده. تصویر و دستور انجام آن ها در ادامه این مطلب آمده كه باید در ده روز دوم ماه قمری و در ساعات و روزهای سعد انجام گیرند. لازم به ذكر است كه بانوان باردار اجازه انجام این دستور را ندارند.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | | نظرات()