دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،

رای روا شدن كلیه حاجات، چه دنیوی و مادی و چه اخروی و معنوی می توان از طلسم شریفه زیر استفاده نمود. طلسم زیر را با مشك و زعفران روی كاغذ سفید و یا پوست آهو بنویسید و همراهتان نگه دارید. جهت نگارش این طلسم با بركت، روز و ساعتی سعد از 10 روز اول ماه قمری را انتخاب كنید. توضیح این نكته ضروری است كه این طلسم از دو بخش تشكیل شده و هر قسمت باید در یك بیضی مجزا نوشته شود و دو بیضی باید روی یك طرف كاغذ قرار بگیرند. این طلسم نیز از طلسمات شرعی است. بخش اول طلسم گویای نام های مباركه و قسم های الهی است.

بیضی اول:
واوله اله او
بیضی دوم:
االه وم سمـــــــه مدبلا لا و ااااااا و ه هـــــــه اااا 4 ن م

دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،دعای حاجت،
کلمات مرتبط: علوم غریبه،دانلود کتاب علوم غریبه،دانلود کتب علوم غریبه،آموزش علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،متافیزیک،متافیزیک چیست،دعانویسی،طلسم زیبا،طلسم،طلسم محبت،طلسمات،طلسم المحبه،طلسمات،طلسمات و علوم غریبه،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحرو جادو،سحر و جادو وطلسم،جادو،جادوگران،رمل،فال رمل،باطل سحر،باطل السحر،دعای محبت،دعای زبان بند،زبان بند،دعای گشایش کار،دعای روزی،طلسم ثروت،طلسم گنج،دعای گشایش بخت،دعای گشایش،تسخیر جن،تسخیر،موکل،احضار موکل،احضار جن،احضار روح،احضار،دعای ازدواج

کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()