تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار


احضار جن

دوستان به جن ایمان داشته باشید چون در قران هم آمده...یک راه برای احضار جن:
اول باید بگم که من خودم این روش رو به صورت کامل تجربه نکردم ولی فیلمش رو در موبایل دیدم که دوستم این کارو کرد.
باید یک جمع 5 نفری و کاملا خالص باشید.(به جن ایمان داشته باشید)
این کار را در شب بعد از ساعت 12 انجام دهید.
یک نفر از 5 نفر خوابیده و 4 نفر دیگر با انگشت اشاره 2 نفر سمت چپ و 2 نفر سمت راستش رو بگیرن.جوری که 2 نفر سمت راست یکی انگشت زیر بازو و دیگری انگشت زیر زانو داشته باشند و سمت چپی ها هم به همین گونه.
از آوردن کلمات قرانی خوداری شود.
سپس یک نفر سر گروه انتخاب کرده و به صورت در گوشی به گونه ای که شخص خوابیده نشنود این پیام ها را در گوش هم به صورت نفر به نفر بگید تا باز هم نوبت به سر گروه رسیده و او پیام دیگر را بدهد.
1-این پسر یا دختر مرده است.
2-او پسر یا دختر شاه جنها است.
3-4 از ما 4 از شما.
4-به سوی قبرستان جنها میرویم.َ
5-بلند شو.
6-بلند میکنیم.
7-بلند کنید.
سپس با پایان مرحله 7 تم کمی فشار به انگشتان بیاورید می بینید او خیلی ساده از روی زمین بلند میشود!
مراقب باشید که نترسید چون ممکن است تمرکزتان از بین رفته و دوستتام به زمین پرتاب شود.
خندیدن و مسخره کردن و عدم تمرکز این روش را بی استفاده میکند

تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار، تسخیر جن،احضار جن،احضار موکل،تسخیر،احضار


کلمات مرتبط: علوم غریبه،دانلود کتاب علوم غریبه،دانلود کتب علوم غریبه،آموزش علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،متافیزیک،متافیزیک چیست،دعانویسی،طلسم زیبا،طلسم،طلسم محبت،طلسمات،طلسم المحبه،طلسمات،طلسمات و علوم غریبه،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحرو جادو،سحر و جادو وطلسم،جادو،جادوگران،رمل،فال رمل،باطل سحر،باطل السحر،دعای محبت،دعای زبان بند،زبان بند،دعای گشایش کار،دعای روزی،طلسم ثروت،طلسم گنج،دعای گشایش بخت،دعای گشایش،تسخیر جن،تسخیر،موکل،احضار موکل،احضار جن،احضار روح،احضار،دعای ازدواج

کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()