حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد

حروف ابجد و طالع شخص
 
هر سال 12 ماه است و هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان كه هر انسانی روزگار او شبیه یكی از این دوازده طالع می شود و آن طالع به نام :

1-    حمل   2- ثور    3- جوزا    4- سرطان    5- اسد    6- سنبله    7- میزان    8- عقرب    9- قوس    10- جدی    11- دلو    12- حوت   می باشد .


1-    حمل به معنی بره (Aries) و به شكل میش نر صاحب دو شاخ تخیل شده (  لقب حضرت مسیح ) ، ماه شمسی معادل آن فروردین و ماه های میلادی معادل آن Mar 21 ….. Apr 20  است .
2-    ثور به معنی گاو نر (Taurus) و به شكل گاو تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن اردیبهشت و ماه های میلادی معادل آن Apr 21 ….. May 20  است .
3-    جوزا به معنی گوسفند سیاه (Gemini) و به شكل دو كودك برهنه كه پی یكدیگر درآمده اند تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن خرداد و ماه های میلادی معادل آن May 21 ….. Jun 21  است . (به آن توأمال نیز گویند)
4-    سرطان به معنی خرچنگ (Cancer)  و به شكل خرچنگ تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن تیر و ماه های میلادی معادل آن Jun 22 ….. Jul 22  است . 
5-    اسد به معنی شیر  (Leo)  و به شكل شیر نر تخیل شده و ماه شمسی معادل آن مرداد و ماه های میلادی معادل آن Jul 23 ….. Aug 23  است .
 
6-    سنبله به معنی خوشه گندم  (Virgo) و به شكل دختری كه خوشه گندم به دست گرفته تخیل شده و ماه شمسی معادل آن شهریور و ماه های میلادی معادل آن Aug 24…..Sep 22  است . 
7-    میزان به معنی ترازو  (Libra)  و به شكل ترازو تخیل شده ( دلیل نام گذاری كه در این مدت روزها با شبها برابر اند ) ، ماه شمسی معادل آن مهر و ماه های میلادی معادل آن Sep 22…..Oct 22  است . 
8-    عقرب به معنی كژدم (Scorpio) و به شكل عقرب یا كژدم تخیل شده و ماه شمسی معادل آن آبان و ماه های میلادی معادل آن Oct 23…..Nov 21  است . 
9-    قوس به معنی كمان یا كمان گردون (Sagittarius) و به شكل مرد تیراندازی تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن آذر و ماه های میلادی معادل آن Nov 22…..Dec 21  است . 
10-    جدی به معنی بزغاله نر (Capricorn) و به شكل بزغاله نر با دو شاخ تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن دی و ماه های میلادی معادل آن Dec 22…..Jan 19  است . 
11-     دلو به معنی كوزه (Aquarius) و به شكل مرد ایستاده كه یك كوزه واژگون در دست دارد و آب از آن روان است تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن بهمن و ماه های میلادی معادل آن Jan 20…..Feb 18  است . 
12-     حوت به معنی ماهی (Pisces) و به شكل دو ماهی درهم كنند ، دنبال هردو به هم تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن اسفند و ماه های میلادی معادل آن Feb 19…..Mar 20  است . 

هرگاه بخواهید طالع شخصی را پیدا كنیم باید نام و نام مادر او را به ابجد كبیر در آورده  و با هم جمع كنیم سپس حاصلجمع را تقسیم بر 12 كرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

** توجه !!!
اگر زمانی باقیمانده 00 باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده كنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

باید بدانید كه فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است كه :

در حروف فارسی 32 حرف وجود دارد اما در عربی حروف ابجد 28 حرف است و فرق آنها 4 حرف ( گ – چ – پ – ژ ) می باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند : آقای (( هوشنگ بنت ژاله  )) وقتی می خواهیم  طالع آقای هوشنگ را حساب كنیم به طریق زیر عمل می كنیم .

(ه = 5)  + (و = 6) + (ش = 300) + (ن = 50) + (گ = خالی)    حاصلجمع اعداد برابر : 361
(ژ = خالی) + (ا = 1)  +  (ل = 30)  +  (ه = 5)   حاصلجمع اعداد برابر : 36

همانطوریكه مشاهده می كنید جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد كبیر می شود
( 361=5+6+300+50)  و همچنین جمع عدد ژاله به عدد ابجد كبیر می شود (36=1+30+5)

كه مجموع نام و نام مادر می شود ( 397=36+361)

چون كه 12 طالع در سال داریم عدد فوق را بر 12 تقسیم می كنیم (397تقسیم بر 12 باقیمانده 1 می شود ) و طالع آن حمل می شود .

توجه داشته باشید كه در علوم غریبه برای به دست آوردن طالع شخص تنها از طریق حروف ابجد مهم بوده و مدنظر است و
تولد فرد در هر ماه از سال طالع او از این لحاظ مد نظر نیست .

حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد،حروف ابجد
کلمات مرتبط: علوم غریبه،دانلود کتاب علوم غریبه،دانلود کتب علوم غریبه،آموزش علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،متافیزیک،متافیزیک چیست،دعانویسی،طلسم زیبا،طلسم،طلسم محبت،طلسمات،طلسم المحبه،طلسمات،طلسمات و علوم غریبه،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحرو جادو،سحر و جادو وطلسم،جادو،جادوگران،رمل،فال رمل،باطل سحر،باطل السحر،دعای محبت،دعای زبان بند،زبان بند،دعای گشایش کار،دعای روزی،طلسم ثروت،طلسم گنج،دعای گشایش بخت،دعای گشایش،تسخیر جن،تسخیر،موکل،احضار موکل،احضار جن،احضار روح،احضار،دعای ازدواج

کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه،کتاب علوم غریبه


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()