علیم سیمیا:

علم خیالات و آن علمیست که بدان تصرف در خیالات می کنند و نتیجه اش احداث مثالات خیالیه است و آنها در خارج وجود ندارند.

بصورت قابل درک این موضوع که سیمیا نوعی هیپنوتیزم فوق العاده قوی در روی افراد که تمام قواء ذهن را تحت تأثیر سیما کننده قرار می دهد و تمام گفته های سیما کننده را بدون کم و زیاد می بیند و در باور خود بدون هیچگونه شبه می پذیرد. مثل دیدن فیلم با این فرق که دیدن فیلم قابل درک برای بیننده است. ولی اگر خود را در محیط و فضای فیلم بصورت واقعی خود در صحنه احساس کنند بدین شکل که دیگر نمی‎تواند تکذیب دیده های خود نمائید و این علوم بوسیله اشیاء جاندار یا بی جان در زمان خاصی با انجام کارهای بخصوص و اوراد و عزیمت آن موجود یا اشیاء دارای خواص متافیزیک برا یحمل کننده آن می باشد.

مثال: خواص چهار برگ شبدر که اگر در ساعت خاصی چیده شود و اوراد خاصی بر آن خوانده شود نزد هر کس که باشد تمام آدمی حب او را در دل و به او علاقه و هم صحبتی طلب نمایند. یا مهره مار یا داشتن استخوان های هد هد (شانه به سر) و غیره در حقیقت صاحب این علم بر ذهن و خیالات آدمی نفوذ کامل دارد. این علم نیز غنیمت است در این جهان.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()