حروف قلقطیرات

تقدیم به اساتید و محققین علم سیمیا:بر تمام اساتید علوم غریبه پنهان نیست که علم سیمیا علمی است بسیار پیچیده و غامض . 

در این علم هفده کلمه و هر کلمه هفده حرف وجود  دارد که از جمله موارد سری این علم میباشد .

به این هفده حرف یونانیان  قلقطیرات میگویند. به معنای یاران و مدد کاران .بسیاری از اساتید و محققین در این علم در یافتن منعا ومفهوم قلقطیرات سالهای سال در این وادی دست و پا زده اند .این قسمت را تقدیم میکنم به اساتیدی که عمری در یافتن معنای حروف قلقطیرات وقتشون گذاشتن، البته فقط معنای این حروف را میذارم بقیش بمونه برای کسانی که واقعا توی این علم زحمت کشیدن و توی این قلقطیرات گیر کردن . این معنای حروف قلقطیرات یونانی است که کلیدی بر باب علم سیمیاست البته دوستان و اساتید توجه داشته باشند که حکمای قدیم این علم چنین عمل میکردند که منازل قمر ۲۸ است و حروف تهجی هم۲۸ تا و حکما از جهت هر حرفی قلقطیری وضع میکردند .اینم توضیح اگه توی این علم زحمت کشیده باشی تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل و گرنه بی خیالش بشید.

 

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 | توسط: آرامش،آسایش، سعادت،خوشبختی | طبقه بندی: علوم غریبه،متافیزیک،ماورا الطبیعه، | نظرات()